Outsourcing

bezpečnost práce a požární ochrana

Profi Shield

BOZP & PO bez starostí

Outsourcing BOZP a PO – komplexní služby od jednoho dodavatele

Co je outsourcing?
Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy.

Také oblast týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO) je možné externě outsourcovat. A přináší to pro zaměstnavatele, organizace, firmy i živnostníky značné výhody. Hlavním cílem outsourcingu u jakékoliv služby je snížení nákladů (výdajů). Druhotným cílem, bývá také zvýšení soustředění obchodní činnosti firmy, a to v zájmu schopnosti lépe konkurovat.

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a “na klíč”.

Hlavní výhody outsourcingu

Pokud se rozhodnete řešit otázky bezpečnosti práce a požární ochrany formou externího dodavatele, tedy outsourcingem, čekají vás následující výhody:

 • Komplexní řešení od jednoho dodavatele
 • Snížení nákladů na celou agendu BOZP a PO – dokumentace, školení, revize, koordinace BOZP na staveništi apod.
 • Garance a pojištění odpovědnosti poskytovaných služeb
 • Profesionální poradenské služby v oblasti BOZP a PO – pomoc na telefonu
 • Hlídání pravidelných kontrol a revizí technických zařízení
 • Vyhnete se sankcím a pokutám za neplnění povinností

Odpovědnost za poskytované služby

Outsourcing bezpečnosti práce a požární ochrany nabízíme našim klientům včetně odpovědnosti s garancí plnění všech úkolů odborně způsobilými osobami a v souladu s platnými právními předpisy. Pro případ provozní odpovědnosti jsme pojištěni až do výše 10.000.000,- Kč.

Jaké služby se outsourcingu týkají

Rozsah služeb je vždy individuální. Můžeme pro vás zajišťovat komplexní servis nebo jen dílčí služby, které uvádíme níže. Záleží jen na vás, o jaký druh spolupráci máte zájem.

 • Nastavení systému pro řízení BOZP a PO
 • Zpracování a kompletní správa provozní dokumentace BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, periodická a mimořádná školení
 • Zpracování směrnic a místně provozních bezpečnostních předpisů
 • Kontinuální kontroly provozoven BOZP a PO dle platné legislativy
 • Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek
 • Pro mezinárodní firmy i služby BOZP a PO v anglickém jazyce
 • Plnění ostatních povinností, které vyplývají z platné legislativy

Jak spolupráce při outsourcingu probíhá

V případě, že se rozhodnete pro outsourcing BOZP a PO s námi, provedeme ve vaší firmě nejdříve tzv. vstupní audit a prohlídku pracoviště. Na základě tohoto auditu připravíme řešení pro systém BOZP a PO, který následně zavedeme do vaší firmy. Jakmile bude systém nastaven, budeme dohlížet na plnění všech povinností dle platné legislativy. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se BOZP a PO budete mít plně k dispozici naší poradenskou linku a odborné konzultanty.

Kolik stojí outsourcování BOZP a PO

Cena za outsourcing v oblasti BOZP a PO je individuální. Vždy záleží na rozsahu spolupráce, na konkrétních službách, na počtu vašich zaměstnanců a dalších kritériích. Rádi vám ale zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem na Profishield@profishield.cz případně nám zavolat na +420 777 878 664 nebo +420 724 690 185.

Outsourcing

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a „na klíč“.

Více

c

BOZP

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

PO

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

Jsme zde pro vás… BOZP, PO

Volejte kdykoliv

Kontakt

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz