Audit BOZP & PO

bezpečnost práce a požární ochrana

Profi Shield

Audit BOZP & PO bez starostí

Jednorázový nebo pravidelný audit celého systému řízení BOZP a PO nebo jen jeho dílčích částí. Audit odhaluje neshody s požadavky (právní předpisy, systémové normy ad.) a doporučuje opatření pro minimalizaci rizik.

Pokud si nejste jisti, že máte dokumentaci v pořádku, doporučujeme vám objednat NEZÁVISLÝ AUDIT BOZP a PO.

Z právních předpisů pro každého zaměstnavatele vyplývají tyto obecné povinnosti:

  • Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné.
  • Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním BOZP.
  • Zaměstnavatel je povinen vést provozní dokumentaci, a to po celou dobu životnosti stroje nebo strojního zařízení.

Outsourcing

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a „na klíč“.

Více

c

BOZP

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

PO

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

Jsme zde pro vás… BOZP, PO

Volejte kdykoliv

Kontakt

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz