Profi Shield s.r.o.

bezpečnost práce a požární ochrana

O nás

Profi Shield s.r.o.

Profi Shield s.r.o.

Jsme rozvíjející se rodinná společnost opírající se o 25 leté zkušenosti v oblasti BOZP a PO a o dravé mládí podpořené znalostmi a komunikací (v dnešní době již běžné) v anglickém jazyce.

Nabízíme zodpovědné a pečlivé zajištění všech povinností BOZP a PO vztahující se na Vaší společnost. V ochraně zdraví zaměstnanců a firemního majetku navrhujeme a realizujeme efektivní a účinná opatření. Nespoléháme na staré zavedené přístupy a nevolíme minimalistická řešení, snažíme  se nabízet komplexní BOZP a PO servis jinak než ostatní.
Naším cílem je, aby každý, pro koho pracujeme, odcházel domů stejně zdravý, jaký byl při příchodu do práce. K dosažení tohoto cíle můžeme dojít pouze za podmínek jednotného chápání bezpečnosti práce s našimi partnerskými organizacemi a společného úsilí. Klademe velký důraz na osobní angažovanost všech zaměstnanců našich i zaměstnanců našich dodavatelů a proaktivní jednání v otázce odstraňování rizik.
Profi Shield je

PROFI -> Profesionální postoj k otázkám BOZP a PO  SHIELD -> Zaštítění  vaší společnosti ve vztahu k povinnostem vyplývající z platné legislativy,  garantované zajištění osob s odbornou způsobilostí v bezpečnostní práce podle§ 9 zák. č. 309/2006  Sb. a v   požární ochraně (technik požární ochrany nebo osoby odborně způsobilé v požární ochraně) podle § 11 zákona č. 133/1985  Sb.

Víme, že BOZP a PO není nejoblíbenější oblastí zaměstnanců a ani zaměstnavatelů, musí být však vždy na prvním  místě.

Naším cílem je úspora finančních prostředků, vysoká efektivita, snížení pracovních úrazů, vyhodnocení  rizik a jejich eliminace, které nám i našim klientům šetří čas, peníze, ale i starosti. K tomu se dopracujeme zhodnocením úrovně BOZP a PO v organizaci včetně návrhu k odstranění neshod. Audity jsou součástí produktů OUTSOURCING  BOZP A  PO a ZAVEDENI  BOZP A PO.

V návaznosti na výsledky auditů se snažíme zaměstnance atraktivní a nenásilnou formou skutečně něco naučit včetně dodržování pokynů a povinností. Zaměstnavatelům pak pomáháme řešit všechny ty méně oblíbené činnosti, které ke starostem o zaměstnance patří.

Každý zákazník je pro nás důležitý a unikátní. Nezáleží ani na velikosti firmy ani na oboru podnikání, zajistíme organizace všech velikostí, výrobní i nevýrobní sféry stejně jako rodinné firmy a živnostníky.

Nabízíme – Outsourcing (externě zajistíme vaše BOZP a PO) komplexní služby v oblasti BOZP a PO (bezpečnosti  práce a požární  ochrany).

Naše služby zahrnují poradenství a konzultace a veškerý související servis, díky kterému nebudete mít s touto agendou už téměř žádné starosti.

Zajistíme vám komplexní BOZP a PO, tak, aby pro vás tyto zkratky nebyly jen strašákem, ale abyste mohli být hrdí na to, že děláte maximum pro bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. V rámci balíčku nabízíme kompletní služby v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany stanovení a zavedení  systému BOZP a PO a jeho udržování s ohledem na změny ve firmě. Zpracování a průběžnou aktualizaci dokumentace a bezpečnostních analýz. Provedení školení BOZP a PO a zajištění odborných školení. Průběžné řízení rizik, vyhledávání rizik a jejich vyhodnocení, zpracování dokumentace (aktualizace), odborná pomoc v oblasti pracovních úrazů, osobní účast při kontrolách orgánů státního odborného dozoru (OIBP, KHS, SPD (hasiči)). V oblasti PO – stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ( požární řády.poplachové směrnice, požární evakuační plán ad.), odborné proškolení požárních hlídek a požárních preventistů.

Dále Vám nabízíme v BOZP a PO – zajištění, předepsaných kontrol PO s vystavenými protokoly, materiálu,  schválených  OOPP, bezpečnostních značek  a tabulek.

Neváhejte nás oslovit. Rádi vám připravíme nabídku na komplexní servis, poradenství a konzultace v oblasti BOZP a PO.

Profi Shield s.r.o.

Proč právě nás?

  • jsme profesionálové
  • přebíráme plnou odpovědnost
  • nespoléháme na staré zavedené přístupy
  • nevolíme minimalistická řešení
  • rozlišujeme potřeby různých profesí
  • hledáme okamžitá řešení
  • žijeme pro bezpečnost práce

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz