Ceník

bezpečnost práce a požární ochrana

Profi Shield

Ceny BOZP a PO

Kolik stojí školení, dokumentace, audit nebo koordinace? A na co si dát pozor?

Možná to nevíte, ale agenda BOZP a PO je velmi rozsáhlý obor, který obsahuje mnoho dílčích služeb, které na sebe více či méně navazují nebo jsou na sobě více či méně závislé. Většina firem, ale i drobných podnikatelů, kteří mají ze zákona povinnost starat se o požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hledají po internetu dodavatele těchto služeb s co nejnižší cenou. Ano, každý chce ušetřit, to je logické. Je ale nízká cena za služby BOZP či PO rozhodujícím faktorem? A lze říct cenu za tyto služby bez důležitých souvztažností?

Cena je většinou individuální, nikoliv jednotná

Na internetu můžete dohledat relativně hodně ceníků za služby BOZP a PO od různých poskytovatelů – větších či menších. Dá se jim ale věřit? Ano i ne a proč? Protože BOZP a PO, obě tyto agendy jsou totiž velmi rozsáhlé a každá firma nebo podnikatel má jiný rozsah povinností, což hraje v ceně zásadní roli. Povinnosti se odvíjí od toho, v jakém oboru daný subjekt podniká, na což velmi úzce navazují také požární rizika, rizika nebezpečí úrazu, zranění nebo dokonce úmrtí při práci.

Cena za prověrky BOZP a PO

Více informací

Ani u prověrek a kontrol BOZP a PO nelze zcela jednoznačně bez předchozího poznání podnikatelského subjektu určit přesnou cenu za tuto službu. Opět se na webu kvalitního poskytovatele můžete dozvědět pouze orientační cenu. Každý audit může být totiž jinak rozsáhlý a jinak náročný. Je to podobné, jako u dokumentace BOZP a PO – opět záleží na činnosti firmy, rizicích apod.

Cena za školení BOZP a PO

Více informací

Pokud se bavíme o školení zaměstnanců nebo vedoucích pracovníků, na internetu můžete dohledat relativně hodně ceníků za školení BOZP a PO od různých poskytovatelů – větších či menších,  většinou stejně cena skončí na dohodě dodavatele a odběratele. A kvalitní poskytovatel Vám cenu za školení, pokud zná náplň práce a činnosti školených, sdělí obratem.

Cena za zpracování dokumentace BOZP a PO

Více informací

V tomto případě se přesná cena bez předchozí konzultace s poskytovatelem stanovit nedá. Za žádných okolností. Pokud to nějaký poskytovatel těchto služeb na svých webových stránkách uvádí, je to jasný signál, že něco není v pořádku. Takovému poskytovateli služeb BOZP a PO se raději vyhněte.

Důvodem, proč nelze cenu bez konzultace stanovit je, že každá firma je jinak složitá co se technologických a výrobních procesů týče, každá firma používá jiné stroje a pracuje v jinak nebezpečném prostředí – má jiná bezpečnostní rizika, případně požární nebezpečí.

Dokumentace je vždy zpracována po odborné analýze – prohlídce, při které dojde ke zjištění aktuálního stavu jednotlivých pracovišť, druhů práce či pracovních podmínek zaměstnanců, nebo alespoň po zjištění detailů organizace prostřednictvím telefonu či webových stránek. Logicky u méně rizikových firem je zapotřebí zjistit méně informací a naopak.

Na webových stránkách některých poskytovatelů můžete narazit na „Vzorovou dokumentaci. U nás ne! Proč?

Proč?

Pokud narazíte na “vzorovou” či “připravenou” dokumentaci BOZP a PO, buďte velmi obezřetní! Nemusí se vám to vyplatit.

Tento způsob zpracování dokumentace BOZP a PO je totiž považován spíše jen jako formální záležitost a pravděpodobně nebude plně odpovídat legislativě a už vůbec ne plnit svůj účel.

A nejen to. Formálně zpracovaná dokumentace nemusí zcela dostatečně chránit firmu v případě, že dojde k mimořádné události, například k havárii nebo pracovnímu úrazu či dokonce úmrtí zaměstnance při práci. Každá dokumentace by měla odpovídat individualitám a specifickým činnostem každé firmy, a tak o žádné univerzální vzorové dokumentaci nemůže být ani řeč.

Co tedy rozhoduje o ceně?

Naše znalost Vašeho prostředí a pracovní náplně (školení, dokumentace, prověrky), rozsah a kvalita  dokumentace (Audit, školení, prověrky) tyto části si je třeba ujasnit a potom můžeme jednat o ceně.

Outsourcing

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a „na klíč“.

Více

c

BOZP

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

PO

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

Jsme zde pro vás… BOZP, PO

Volejte kdykoliv

Kontakt

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz